Mindset….

…of hoe de juiste mentaliteit je naar grote hoogtes kan tillen.

Er was eens…een jongen die op zijn 16e al twee keer was blijven zitten: in de derde en vierde van het VWO.
Hij had weinig motivatie over en gaf de schuld van zijn falen vaak aan de leraren, de school en zag niet zijn eigen rol in het geheel.
Toen hij van school moest en in 4 Havo op een andere school moest beginnen, waren zijn ouders bang dat zijn motivatie nóg meer zou dalen en na veel overwegingen hebben ze hem de kans geboden om naar een particuliere school te gaan waar hij in één jaar 4 en 5 Havo zou kunnen doen.
Ze hebben serieuze gesprekken met hem gevoerd over de kans die ze hem gaven (en wat het hen kostte) en hoe ze van hem verwachtten dat hij met die kans om zou gaan.
Hij is vervolgens op eigen beweging naar de directrice van de school gegaan en heeft gezegd dat hij 5 en 6 VWO in één jaar wilde doen. Dat betekende eigenlijk dat hij 4 VWO er ook nog bij moest doen, hij was immers blijven zitten. De directrice had één voorwaarde: dat hij zou zorgen dat zijn oude school hem voorwaardelijk over liet gaan naar de 5e van deze nieuwe school. Dat heeft hij toen zelf geregeld.
Hij heeft een jaar hard gewerkt en dankzij de persoonlijke begeleiding van zijn mentor, en zijn eigen “Mindset”: hard werken en je uiterste best doen om boven jezelf uit te stijgen, heeft hij 4, 5 en 6 VWO met mooie cijfers in één jaar tijd afgerond.
Waren zijn ouders ervan overtuigd dat het hem zou lukken? Niet altijd. Wel wisten zij, dat als je écht wil en je er écht je best voor doet, je bergen kan verzetten. Dat heeft hij gedaan.

MindsetBelangrijk hierbij is of je uitgaat van:
1.Een statische mindset: “Mijn kwaliteiten zijn uit marmer gehouwen” “ik ben gewoon slim” “ik ben nu eenmaal a-sportief” Dus hoef je er verder geen moeite voor te doen.
2.Een op groei gebaseerde mindset: je kan je kwaliteiten ontwikkelen door er moeite voor te doen: “ik kan leren van mijn teleurstellingen” “door me in te spannen kan ik getalenteerd worden.”

In het boek: Mindset, de weg naar een succesvol leven, door Carol S. Dweck vind je veel voorbeelden van mensen met die beide mindsets en waar de eerste je kan beperken en de tweede je kan helpen veel te bereiken.

Managers met een op groei gebaseerde mindset bijvoorbeeld zijn niet bezig met hun eigen ego maar richten zich op samenwerken, ontwikkelen van hun werknemers en van zichzelf. Staan open voor en willen leren van feedback, fouten maken en creëren leerervaringen.
Ouders: focussen niet op talent (“wat ben je slim!”) maar op het aangaan van uitdagingen, het maken en leren van fouten, en inspanning en moeite doen om iets te leren.
Complimenteren dat op de volgende manier:
“Ik heb gezien dat je er hard voor gewerkt hebt om dit onder de knie te krijgen en je deze stof eigen te maken, dus als je zo doorgaat kom je er zeker.”
Als een kind faalt: “ik zie dat je je hebt ingespannen, jammer dat het niet gegaan is zoals je had gehoopt. Als dit iets is dat je écht wil zal je de volgende keer nóg harder moeten werken/trainen.”
Leraren: denken niet “ik hoef alleen mijn kennis over te dragen”, maar gebruiken het lesgeven ook om zich te ontwikkelen. Gaan ervan uit dat zij de leerlingen onderwijzen maar andersom ook. Laat het je diepe wens zijn om tot de geest van elk kind door te dringen en zijn enthousiasme te wekken!
Coach:
Als coach heb ik een op groei gebaseerde mindset: kinderen en jongeren kunnen leren/veranderen, van een probleem een vaardigheid maken. Ze moeten ervoor werken, het gaat niet vanzelf, maar het lukt altijd als ze er zelf in geloven.
Daarbij vind ik het belangrijk om ook van mijn coachkinderen te leren, bedacht zijn op dingen die werken en niet werken en steeds mijn houding ten opzichte van en benadering van de kinderen en jongeren onder de loep te nemen.
Je ziet ook dat het een wereld van verschil maakt als het kind of de jongere en de ouders, gemotiveerd zijn, inzien dat het veel oplevert als er iets verandert en vertrouwen hebben in de kracht van zichzelf, hun kind, jongere en hun gezin.

In mijn nieuwe boek: Hoe houd je het gezellig thuis? 30 manieren op je kind en jezelf op te voeden (verschijningsdatum voorjaar 2016 bij Uitgeverij Rubinstein) geef ik een paar manieren om te oefenen hoe je met kritiek en fouten kan leren omgaan en uitdagingen aangaat.

Hoe houd je het gezellig thuis?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *