Sociale media: Eerste hulp voor ouders

Wat doe je met constant surfende, filmpjes kijkende en whatsappende tieners?

Voor veel ouders is het gebruik van sociale media door hun kind, terra incognita. Wat voor ouders geldt: er is een gewone wereld én een internetwereld, geldt voor kinderen niet meer, bij hen lopen die twee werelden volkomen door elkaar heen.

Weet je wat Snapchat is? Dumpert? Wat ty betekent? Of wdj? Heb je geen idee hoe die mediawereld van je kind er uitziet? Dan wordt het hoog tijd om je daarin te gaan verdiepen en je ervoor te interesseren. Begin ermee om je kind te bevragen en belangstelling te tonen en blijf op die manier op de hoogte. Dat is regel één voor ouders!
Stel vragen zoals ‘Waarom vind je Enzo Knol zo leuk? In welke WhatsApp groepen zit je? Zou je zomaar een dag zonder je telefoon kunnen? En wat zou je het meeste missen?’ Enz.

Wees als ouder niet bang om regels te stellen aan het gebruik van de telefoon. Ja dat kan en dat mag/moet! Jij moet ze leren om met sociale media om te gaan. Hoe ze moeten reageren op akelige foto’s, schokkende filmpjes, en nare uitspraken. Stel vragen als: ‘Hoe wil jij dat anderen jou zien?’ ‘Welke regels vind jij nuttig bij het gebruik van sociale media?’
Ook hierbij geldt dat jongeren hun grenzen leren kennen en dat gaat met vallen en opstaan en met jouw hulp.
Stel grenzen:
de telefoon hoéft niet mee naar bed. Want van kijken naar schermen voordat je naar bed gaat is bekend dat je daardoor minder goed slaapt.
huiswerk maken met de telefoon ernaast kost veel extra tijd blijkt uit onderzoek. Dus leg dat ding ver weg.
tijdens het eten kijkt niemand op zijn telefoon (ook jij niet om bijvoorbeeld iets op te zoeken!)

In Nederland gebruiken bijna alle jongeren sociale media. 51% tot drie uur per dag, 8% vijf uur of langer.
Veel ouders maken zich ernstige zorgen over de sociale media ‘verslaving’ van hun kind.
Maar is het echt zo erg?
Candice Odgers heeft onderzoek gedaan en komt tot de zeven grote angsten van ouders:

1. Mijn kind komt in contact met vreemden. Maar uit het onderzoek blijkt dat offline gedrag de beste indicatie is voor online gedrag: dus als jongeren offline gezonde relaties hebben, is het waarschijnlijk dat ze dat online ook hebben. Heeft je kind offline problematische relaties, dan moet je dus ook alert zijn op zijn online relaties.
2. Mijn kind wordt gecyberpest. Ook hiervoor geldt ook dat offlinegedrag zich online voortzet. Dus een kind dat op school wordt gepest, maakt een grotere kans dat het pesten online doorgaat. Daar staat tegenover dat kinderen die moeilijk contact maken soms op internet wel gelijkgestemden kunnen vinden.
3. Mijn kind verliest het contact met de echte wereld. Er is geen bewijs dat online media de kwaliteit van vriendschappen aantast. Jongeren gebruiken hun mobiel om met bestaande vrienden te communiceren, dus het kan de vriendschap juist versterken.
4. Mijn kind vervreemdt zich van mij. Maar ook hier geldt: is de relatie offline gezond, dan is hij dat online ook. Misschien wordt er minder tijd met elkaar doorgebracht door die schermen, maar dat wil niet zeggen dat de relatie daardoor slechter is. Juist het makkelijk contact maken door WhatsApp bijvoorbeeld kan de relatie juist weer versterken.
5. Mijn kind doet zich op internet anders voor en dat tast zijn zelfbeeld aan. Ook hier weer tonen onderzoeken aan dat offline en online gedrag overeenkomen. Internet kan juist weer voordelig zijn voor jongeren die hun identiteit aan het ontdekken zijn: ze kunnen er experimenteren in een gecontroleerde, anonieme omgeving.
6. Mijn kind loopt een cognitieve achterstand op door dat multitasken. Hierover is nog te weinig bekend: het brein van de adolescent kan zich wellicht goed aanpassen aan de overdaad aan indrukken, maar het kan ook de leervaardigheid aantasten. Men weet het nog niet.
7. Mijn kind slaapt slecht. Dat klopt. Het effect van schermgebruik op de slaap van tieners is drievoudig negatief: het smartphone gebruik komt in plaats van slaaptijd, inhoud (schokkende beelden, een discussie of vervelende opmerking) maakt het lastiger om in slaap te komen, en het felle licht van de schermen verstoort het slaapritme. Dus ouders: smartphones, tablets en laptops ’s nachts niet toestaan in de slaapkamer!

Dus het valt best mee hoeveel schade sociale media kunnen aanrichten. Ouders zijn onterecht bang.
Pfffff wat een opluchting!

Uit: twee artikelen in de NRC van dinsdag 24 november 2015. Jongeren en sociale media door Sheila Kamerman en Peter Zantingh.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *