Workshops & trainingen

Charlotte JongerencoachingFaalangst workshop voor scholen en huiswerkinstituten “Je zenuwen de baas”.

Vijf sessies inclusief voor- en nagesprek.

In groepjes van maximaal zes, help ik de leerlingen te werken aan een positief zelfbeeld en technieken te ontwikkelen en te oefenen die ze kunnen gebruiken om hun zenuwen de baas te worden. Na drie sessies en een voor- en nagesprek met de leerling, ouder(s) en eventueel docent, is het resultaat dat de leerling weet welke technieken het beste werken om bijvoorbeeld uitstelgedrag of blokkeren aan te pakken. Het geeft veel zelfvertrouwen en de schoolresultaten worden beter.

Zo nodig kan er nog een individuele coaching of e-coaching volgen.
Mailt u me voor meer informatie, mogelijkheden en kosten.